STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE
ETAP 1: Analiza przedwdrożeniowa w trzech krokach

Wytyczenie Kursu

Spersonalizowana analiza biznesu

STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

Zdefiniowanie potrzeb

Określenie kluczowych wymagań biznesowych i technologicznych firmy, aby zrozumieć, jakie moduły i funkcje systemu ERP są niezbędne.

Dowiedz się więcej
STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

Ocena procesów

Analiza obecnych procesów operacyjnych i zarządczych w firmie, identyfikacja obszarów do optymalizacji oraz ustalenie, jak nowy system może wspierać cele biznesowe.

Dowiedz się więcej
STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

Określenie zakresu

Ustalenie konkretnych funkcjonalności systemu do wdrożenia oraz adaptacja strategii do specyficznych potrzeb biznesowych firmy.

Dowiedz się więcej
ETAP 2: Przygotowanie do Wdrożenia

Przygotowanie do Rejsu

Twój most między planem a realizacją

Na podstawie wniosków z analizy tworzy się szczegółowy plan wdrożenia, określający cele, zasoby i harmonogram działań.

Tworzenie specyfikacji funkcjonalnej, określającej jak system ERP ma wspierać poszczególne obszary, z uwzględnieniem unikalnych potrzeb organizacji.

Powołanie zespołu wdrożeniowego ze strony klienta jak i dostawcy systemu oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury technologicznej.

STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne
ETAP 3: WDROŻENIE SYSTEMU

Podnoszenie Żagli i cała naprzód