STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

Verto Moduł Zarządzanie (DMS)

  • Home
  • Verto Moduł Zarządzanie (DMS)
streamsoft Verto

Moduł Zarządzanie

Wybór Streamsoft Verto to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł Zarządzanie (DMS) w systemie Streamsoft Verto to narzędzie służące do efektywnego zarządzania oraz przetwarzania różnego rodzaju dokumentów o charakterze plików lub zasobów

Korzyści modułu DMS

  • Rejestracja dokumentów
  • Klasyfikacja dokumentów
  • Przechowywanie plików
  • Obieg dokumentów
  • Powiadomienia o zmianach
  • Emisja dokumentów
  • OCR

Porządkowanie nowej dokumentacji

Klasyfikuj dokumenty aby uprościć ich analizę i zwiększyć przejrzystość.

Moduł umożliwia rejestrację dokumentów w postaci plików, poprzez skanowanie dokumentów lub ich wprowadzanie w obieg (również z wykorzystaniem modułu Workflow Streamsoft Verto).

Moduł oferuje szerokie możliwości klasyfikacji dokumentów w zależności od miejsca rejestracji, typu, daty utworzenia/rejestracji/modyfikacji.

Z wykorzystaniem modułu szybko zindeksujesz dokumenty na podstawie ich zawartości tekstowej i wyodrębnisz przeszukiwalne formaty, takie jak PDF, Microsoft Office czy Libre Office.

Operuj bezpiecznie dokumentami

Kontrola dostępu do dokumentacji, zachowanie poprzednich wersji plików oraz archiwizacja wydawanej dokumentacji to gwarancja bezpieczeństwa danych Twojej firmy.

Moduł umożliwia przechowywanie plików na współdzielonych zasobach serwerowych.

Moduł umożliwia intuicyjne procesowanie dokumentów firmowych, przede wszystkim dzięki integracji funkcjonalności z modułem Streamsoft Verto Workflow.

Moduł umożliwia otrzymywanie wszelkie powiadomienia o zmianach. Jednocześnie stale monitorowane jest przyznawanie dostępu do zawartości dokumentów i to z zachowaniem informacji o wersjach.

Moduł umożliwia tworzenie i udostępnianie dokumentów na zewnątrz przy zachowaniu pełnej kontroli nad emisją poza organizację wraz z archiwizacją tego, co zostało wydane. Dokumenty mogą być wydrukowane, wysłane e-mailem lub skopiowane do lokalnego folderu.