STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

Verto Moduł Gospodarka Magazynowa

  • Home
  • Verto Moduł Gospodarka Magazynowa
streamsoft Verto

Moduł Gospodarka Magazynowa

Wybór Streamsoft Verto to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł Gospodarka Magazynowa to narzędzie umożliwiające efektywne zarządzanie procesami magazynowymi.

Korzyści modułu Gospodarka Magazynowa

  • Ewidencja stanów magazynowych
  • Obrót towarowy i materiałowy
  • Inwentaryzacja
  • Dokumenty

Zwiększ płynność działania magazynów

Dobrze prowadzona gospodarka magazynowa pozwala na obniżanie kosztów, osiąganie większych zysków oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu dóbr.

Umożliwia ewidencję stanów magazynowych, zapewniając użytkownikowi dostęp do aktualnych danych. Ewidencja może być prowadzona na podstawie różnych kryteriów, takich jak numer seryjny, partia, kod EAN czy terminem ważności.

Bieżąca wiedza o ruchu zapasów na magazynie wspomaga m.in. codzienną pracę działów sprzedaży i zaopatrzenia. W celu ustalenia sum przyjętych oraz wydanych zapasów możliwe są wyceny zakupu/nabycia (rozchody metodą FIFO).

Dzięki ewidencji magazynowej użytkownik ma dostęp do zawsze aktualnych i bieżących stanów magazynowych.

Moduł umożliwia przeprowadzanie inwentaryzacji na wszystkich lub wybranych kartotekach. Moduł wspomaga zarówno samo tworzenie inwentury, jak i późniejsze jej rozliczanie.

Umożliwia efektywne dokumentowanie obrotu magazynowego, w tym wystawianie dokumentów i tworzenie korekt. Dodatkowo, pozwala na przeszacowanie ceny nabycia i tworzenie zestawień przychodów i rozchodów.