STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

Prestiż Moduł Kadry I Płace

  • Home
  • Prestiż Moduł Kadry I Płace
streamsoft prestiż

Moduł Kadry i Płace

Wybór Streamsoft Prestiż to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł Kadry i Płace w systemie Streamsoft Prestiż umożliwia pełną obsługę rozliczeń płacowych.

Korzyści modułu Kadry i Płace

  • Rozliczenie płac
  • Ewidencja Kadrowa
  • Akta Elektroniczne
  • Zarządzanie Czasem Pracy
  • Otwarty na Integracje

Otwartość na Integracje

System Streamsoft Prestiż jest otwarty na integracje z innymi narzędziami i systemami. Dzięki temu modułowi Kadry i Płace możesz łatwo współpracować z innymi aplikacjami, bankami, systemami płatności i innymi rozwiązaniami.

Twój klucz do efektywnej obsługi

a

Nie tylko dla pracowników, ale także dla zleceniobiorców, członków zarządu, rad nadzorczych i innych. Możesz skonfigurować różne formy wynagrodzeń i uwzględnić wszelkie aspekty płacowe.

Dzięki temu modułowi masz możliwość prowadzenia kompleksowej ewidencji kadrowej. Wszystkie dane pracowników są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie zatrudnieniem, śledzenie historii zatrudnienia i monitorowanie zmian personalnych.

Przechowywanie dokumentów kadrowych w formie elektronicznej to efektywny sposób na organizację i archiwizację. Moduł Kadry i Płace pozwala na tworzenie i przechowywanie akta pracowników w bezpieczny i dostępny sposób.

Efektywne zarządzanie czasem pracy pracowników to klucz do efektywnego funkcjonowania firmy. Moduł Kadry i Płace umożliwia śledzenie czasu pracy, nadgodzin, urlopów, a także generowanie raportów związanych z czasem pracy