STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE
Streamsoft PRO

Moduły systemu Streamsoft PRO

STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

Handel-Magazyn

sprzedaż / zakupy / magazyn
STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

Finanse i Księgowość

pełna ksiegowość
STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

Kadry i Płace

rozliczanie płac / ewidencja kadrowa
STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

CRM

projekty / etapy / zadania / kontakty
STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

Rozrachunki

kontrola należności i zobowiązań
STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

Środki Trwałe

zarządzenie majątkiem trwałym
STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

Wyposażenie

zarządzenie wyposażeniem
STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

Produkt

kompletacja i dekompletacja
STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

Serwis

rejestracja i rozliczenie zleceń
STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

Raporty i Formularze

zaawansowane analizy
STARCZEWSKI%20Systemy%20Informatyczne

Moduł Administratora

administrowanie systemem