STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

Prestiż Moduł Wyposażenie

  • Home
  • Prestiż Moduł Wyposażenie
streamsoft prestiż

Moduł Wyposażenie

Wybór Streamsoft Prestiż to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł Wyposażenie pozwala firmom na kompleksowe zarządzanie zasobami, umożliwiając precyzyjne monitorowanie, organizację oraz wykorzystanie wyposażenia w sposób maksymalnie efektywny.

Korzyści Modułu Wyposażenie

  • Rejestracja zleceń
  • Schematy serwisowe
  • Kalkulacja wstępna
  • Rozliczenie

Szeroka Ewidencja Wyposażenia

Streamsoft Prestiż Moduł Wyposażenie zapewnia szeroką ewidencję wszystkich zasobów firmy, umożliwiając dokładne śledzenie ich lokalizacji, stanu technicznego oraz historii użytkowania.

Moduł wspiera pełną inwentaryzację zasobów, umożliwiając dokładne sprawdzenie stanu posiadanych aktywów.

Firma może więc efektywnie zarządzać swoim wyposażeniem, minimalizując ryzyko strat i nieefektywności oraz zapewniając jego optymalne wykorzystanie i minimalizując koszty utrzymania.

4

Grupowanie i Mechanizm Cech

Nasz moduł umożliwia grupowanie wyposażenia według różnych kryteriów oraz definiowanie indywidualnych cech dla poszczególnych przedmiotów.

Użytkownicy mogą szybko i łatwo wyszukiwać potrzebne zasoby oraz dostosować zarządzanie wyposażeniem do specyficznych wymagań działów firmy.