STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

PRO Moduł CRM

streamsoft PRO

Moduł CRM

Wybór Streamsoft PRO to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł CRM w systemie Streamsoft PRO jest zaprojektowany do efektywnego zarządzania relacjami z klientami.

Korzyści modułu CRM

  • Zarządzanie projektami, etapami, zadaniami i kontaktami
  • Efektywna współpraca z klientami
  • Kontrola obsługi posprzedażowej
  • Wsparcie dla procesów workflow
  • Zmodernizowana organizacja pracy

Workflow biznesu

Moduł wspiera procesy workflow w firmie, umożliwiając efektywne zarządzanie zadaniami i zasobami, a także pomaga w organizacji pracy.

Użytkownicy mogą przeglądać i edytować zdarzenia w formie tabeli lub schematu graficznego. Ten schemat pokazuje zależności między różnymi zdarzeniami, co pomaga w zrozumieniu ich wzajemnych powiązań i wpływów.

Dostęp do Drzewa Zdarzeń zależy od uprawnień użytkowników. Można przeglądać zdarzenia w kontekście kontrahentów lub operatorów. Wybieramy grupę (prowadzący, operatorzy, kontrahenci), dla której chcemy oglądać zdarzenia. Wszystko to zależy od konfiguracji systemu.

Pojedynczy pracownicy oraz całe zespoły mogą efektywnie zarządzać swoimi zadaniami. Tworzenie harmonogramów, przypisywanie zadań do konkretnych osób, a także śledzenie postępów w realizacji tych zadań pozwala, zarówno menedżerom, jak i pracownikom na kontrolę tego, co zostało już zrobione, a co jeszcze wymaga wykonania.

Ponadto, moduł CRM pozwala na ustalanie priorytetów dla zadań, co pomaga w efektywnym zarządzaniu czasem i zasobami.

Unowocześnij zarządzenie projektami

Moduł CRM umożliwia efektywne zarządzanie projektami, etapami, zadaniami i kontaktami, a także utrzymanie kontaktów z klientami i efektywną współpracę z nimi.

Moduł umożliwia planowanie oraz śledzenie realizacji zarejestrowanych w systemie ERP tzw. zdarzeń. Zdarzenia to projekty, etapy, zadania, kontakty a także dokumenty. Mogą one dotyczyć klientów Twojej firmy, jak i jej pracowników.

Moduł umożliwia utrzymanie wartościowego kontaktu z Klientem. Wszystkie informacje są aktualne i dostępne w jednym miejscu.

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji danych wszystkich kontrahentów. Zakres danych obejmuje nie tylko imię i nazwisko oraz adres, ale także m.in. komplet informacji o poprzednich miejscach pracy, kwalifikacjach, kursach oraz badaniach lekarskich.

Moduł umożliwia kontrolowanie zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów oraz pełen nadzór nad projektami zw. z wieloma klientami, które są obsługiwane przez różnych pracowników.

Obsługa posprzedażowa

Moduł umożliwia obsługę posprzedażową, w tym obsługę reklamacji oraz programów lojalnościowych.

Moduł umożliwia rejestrowanie zgłoszeń oraz kontrolowanie przebieg reklamacji, m.in.: czas obsługi, dokumentacja, rozliczenie. A w połączeniu z modułem Serwis pojawia się dodatkowa opcja generowania zleceń serwisowych w celu naprawy i rozliczenia usługi.

Moduł umożliwia ustalenie oferty programów lojalnościowych w podziale na poszczególne asortymenty, zarówno globalnie, jak i dla zakupów dokonanych przez konkretnego kontrahenta.

Moduł umożliwia definiowanie różnego rodzaju ankiet dla kontrahentów. A odpowiedzi klienta? Możesz je określać także wagowo, by naliczyć ogólny wskaźnik dla danej ankiety.