STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

PRO Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Home
 • PRO Moduł Handlowo-Magazynowy
streamsoft PRO

Moduł Handel i Magazyn​

Wybór Streamsoft PRO to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł handlowo-magazynowy usprawnia zarządzanie towarem, magazynem i dokumentacją handlową.

Korzyści modułu Handlowo-magazynowego

 • Całościowa optymalizacja pracy magazynu
 • Inwentaryzacja ciągła lub cykliczna
 • Optymalne ścieżki kompletacji
 • Moduł współpracy z RTLS (Real-Time Locating System)
 • Komunikacja automatyką magazynową
 • Sortery fizyczne
 • Wbudowany sorter softwarowy
 • Skanery mobilne
 • Aplikacja mobilna WMS Streamsoft Verto

Dokumentacja Handlowa​

Tworzenie i zarządzanie dokumentami handlowymi to kolejny istotny element modułu handlowo-magazynowego. Umożliwia on tworzenie faktur, zamówień, ofert i innych dokumentów handlowych.

Streamsoft PRO zapewnia wsparcie dla całego procesu zakupowego realizowanego w firmach – od zapytań, przez zamówienia, aż po obsługę wydruków etykiet dla produktów. Z wykorzystaniem m.in. indeksów kontrahentów, generatorów zamówień czy umów z dostawcami.

Streamsoft Pro wspiera standard EDI, co daje możliwość elektronicznej wymiany dokumentów między kontrahentami. Parowanie produktów odbywa się na podstawie kodów EAN, co przyspiesza wymianę informacji logistyczną i zmniejsza pracochłonność.

Pozwala rezerwować towar na magazynie oraz śledzić aktualny stan dostępności. Ułatwia zarządzanie zapasami i planowanie sprzedaży. Umożliwia generowanie zamówienia na podstawie wcześniejszych propozycji lub według własnych kryteriów, a także monitorować ich postęp za pomocą urządzeń mobilnych oraz platform B2B.

Pracę w tym obszarze ułatwia bezpośredni dostęp do spisu zamówień i podgląd na stany przewidywane uwzględniające te zamówienia. Samo tworzenie zamówień jest wspierane podglądem i podpowiadaniem cen zakupów z kartotek i cenników.

Umożliwia rejestrowanie przyjęcia towarów do magazynu bezpośrednio z różnych dokumentów, takich jak faktury, paragony czy też dokumenty importowe. Umożliwia dokładne monitorowania stanu magazynów i skuteczne zarządzania zapasami. Dodatkowo, istnieje opcja wystawiania wielu korekt oraz uwzględniania dodatkowych kosztów, które wpływają na cenę towaru.

Umożliwia wystawianie paragonów, faktur lub WZ za pomocą czytnika kodów EAN. Interfejs narzędzia został zaprojektowany w taki sposób, aby jego użytkowanie na panelach dotykowych było efektywne i pozytywne.

W systemie Streamsoft Pro, cenniki mogą być tworzone dla kontrahenta, jak i dla kartoteki, a także dla ich grup. Pozwalają one na szybkie wyłączenie dowolnie wybranych elementów z promocji. Do każdego cennika można dołączyć dowolną dokumentację, np. z potwierdzeniem rabatów dla kontrahenta.

Zautomatyzuj Pracę magazynów

Wprowadzenie komunikacji międzymagazynowej, optymalizacji pracy pojedynczych magazynów oraz uproszczenie planowania dostaw i wydań towaru pozwala na zintegrowanie wszystkich procesów magazynowych, co pozwala na ułatwienie jest zarządzanie zasobami.

Oferuje rejestr FIFO i LIFO, co pozwala na precyzyjne śledzenie obrotu towarów. Jest zgodna z unijnymi standardami.

Oferuje obsługę różnych jednostek miary i stawek VAT, co pozwala na elastyczne zarządzanie asortymentem.

Umożliwia zarządzanie stanami magazynowymi w różnych lokalizacjach, co pozwala na efektywne zarządzanie zapasami.

Pomaga w optymalizacji procesów zakupowych, co pozwala na lepsze zarządzanie zapasami.

Umożliwia śledzenie ruchu towarów w magazynie, co pozwala na precyzyjne zarządzanie zapasami.

Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w dowolnym dniu, w układzie kartotekowym wg dostaw, miejsc składowania lub po parametrach dostaw. Aby ją przyśpieszyć, można zastosować urządzenia zewnętrzne.

Zapewnia możliwość monitorowania dat ważności produktów, co pomaga unikać problemów z przeterminowanymi produktami.