STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

PRO Moduł Kadry i Płace

  • Home
  • PRO Moduł Kadry i Płace
streamsoft PRO

Moduł Kadry i Płace

Wybór Streamsoft PRO to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł "Kadry i Płace" w pakiecie Streamsoft PRO to zaawansowane narzędzie do zarządzania wszystkimi aspektami działu HR, od dokumentacji kadrowej, przez różne formy płatności, aż po kontrolę czasu pracy.

Ten moduł współpracuje z aplikacją "Płatnik" dostarczaną przez ZUS, umożliwia tworzenie deklaracji zgłoszeniowych i oferuje szeroki wybór standardowych raportów kadrowych i płacowych.

Korzyści modułu Kadry i Płace

  • Całościowa optymalizacja pracy magazynu
  • Inwentaryzacja ciągła lub cykliczna
  • Aplikacja mobilna WMS Streamsoft Verto

Zarządzania czasem pracy

Ten moduł umożliwia tworzenie i zarządzanie elektronicznymi aktami pracowników, a także monitorowanie i analizę czasu pracy.

Łatwe śledzenie wydajność pracowników i optymalizowanie procesów pracy.

Moduł umożliwia przechowywanie i prowadzenie akt kadrowo-płacowych w formie elektronicznej. Można podzielić je na dokładnie takie same grupy, jakie wcześniej obowiązywały dla teczek papierowych.

Moduł umożliwia pełen zakres zarządzania czasem pracy - od tworzenia grafików, przez ewidencję czasu pracy i nieobecności, do rozliczenia czasu pracy.

Wsparcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Moduł ten oferuje kompleksowe narzędzia do zarządzania płacami i ewidencją kadrową.

Składa się to na automatyzację procesów płacowych, zarządzanie umowami o pracę i świadczeniami pracowniczymi, a także monitorowanie czasu pracy i absencji.

Rozliczenie wszelkich form wynagrodzeń – nie tylko pracowników, ale też zleceniobiorców, członków zarządu, itd. Algorytmy płacowe można ukształtować w intuicyjny sposób oraz powiązać je z deklaracjami PIT czy rozliczeniem ZUS.

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji danych wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Zakres danych obejmuje nie tylko imię i nazwisko oraz adres, ale także m.in. komplet informacji o poprzednich miejscach pracy, kwalifikacjach, kursach oraz badaniach lekarskich.

Łączymy narzędzia dla lepszej wydajności

Moduł Integracje umożliwia łatwe połączenie systemu Streamsoft PRO z innymi narzędziami i systemami, które używasz w swojej firmie.

Możesz centralizować swoje dane i procesy, co przekłada się na większą wydajność i lepsze zarządzanie.

Moduł cechuje się szeroką integracją - nie tylko z pozostałymi modułami systemu Streamsoft Pro, ale również z zewnętrznymi rozwiązaniami IT oraz platformami do sprawozdawczości elektronicznej, takimi jak m.in. portal GUS czy PUE-ZUS.