STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

PRO Moduł Produkt

  • Home
  • PRO Moduł Produkt
streamsoft PRO

Moduł Produkt

Wybór Streamsoft PRO to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł Produkt to aplikacja, która pozwala na tworzenie spersonalizowanych raportów, analiz, formularzy dokumentów i etykiet¹. Jest to komponent w pełni zintegrowany z systemem, który zapewnia dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w systemie.

Korzyści modułu Produkt

  • Wsparcie dla procesów kompletacji i dekompletacji
  • Analiza potrzeb materiałowych
  • Kalkulacja cen wyrobów
  • Integracja z modułem Handlowo-Magazynowym

Twoje okno na optymalizację zapasów

Analiza potrzeb materiałowych w systemie Streamsoft PRO to potężne narzędzie, które umożliwia firmom efektywne zarządzanie ich zapasami.

Dzięki temu modułowi, szacowanie zapotrzebowania i kierowanie rozchodów materiałowych do odpowiednich działów staje się proste i intuicyjne.

Zapotrzebowanie szacowane w sposób zautomatyzowany, zawsze uwzględniając aktualne stany magazynowe, zarezerwowane materiały i planowane dostawy.

Kierowanie generowanych rozchodów materiałowych do odpowiednich działów.

centrum zarządzania magazynem

Integracja z modułem Handlowo-Magazynowym w systemie Streamsoft PRO to filar efektywnego zarządzania magazynem.

Pełna integracja z modułem gospodarki magazynowej ułatwia przyjmowanie zamówień na produkowane wyroby, co znacznie usprawnia pracę.

Moduł jest w pełni zintegrowany z modułem zarządzania magazynem.

Ułatwia przyjmowanie zamówień na produkowane wyroby, co usprawnia pracę.

Efektywna Produkcja Przedsiębiorstwa

Wsparcie dla procesów kompletacji i dekompletacji w systemie Streamsoft PRO to niezbędne narzędzie dla każdej firmy produkcyjnej.

Umożliwia automatyczne generowanie dokumentów, realizację zleceń kompletacyjnych/dekompletacyjnych na podstawie definicji produktu oraz doliczanie dodatkowych kosztów.

Zarządzanie procesami kompletacji i dekompletacji staje się proste i efektywne.

Automatyczne generowanie dokumentów wydania/przyjęcia na materiały/kompletowany wyrób.

Jest realizowane na podstawie definicji wyrób – receptury materiałowej wraz z zamiennikami.

Możesz bez problemu dodać także dodatkowe koszty – narzut.

Precyzyjne obliczanie kosztów

Kalkulaca cen wyrobów w systemie Streamsoft PRO to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która chce precyzyjnie obliczać koszty swoich produktów.

Deklaracja metody kalkulacji i obliczanie cen na podstawie cen składowych oraz dodatkowych kosztów staje się proste i efektywne

Zadbaliśmy, abyś mógł w module zadeklarować metodę kalkulacji.

Sama cena jest obliczana na podstawie cen składowych oraz dodatkowych kosztów, które możesz określać indywidualnie.