STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

Verto Moduł Finanse i Księgowość

  • Home
  • Verto Moduł Finanse i Księgowość
streamsoft Verto

Moduł Finanse i Księgowość

Wybór Streamsoft Verto to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł Finanse i Księgowość to narzędzie, które wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Dzięki temu modułowi, praca jest oparta o wielopoziomowy plan kont oraz plany alternatywne

Korzyści modułu Finanse i Księgowość

  • Obsługa dokumentów księgowych
  • Obsługa VAT
  • Raporty, analizy
  • Automaty, schematy
  • Automatyczne przeliczanie kursów

Elastyczna księgowość

Własne schematy, dekretacje i przeksięgowania pozwolą na prowadzenie elastycznej dokumentacji.

Moduł umożliwia tworzenie własnych schematów dekretacji, automatów i przeksięgowania.

Moduł umożliwia tworzenie tabel kursowych, pobieranie kursów walut z NBP, naliczanie różnic kursowych, wycena waluty obcej.

Księgowość nigdy nie była tak prosta!

Usprawnienie rozliczeń przedsiębiorstwa, dzięki podziału na wielopoziomowy plan. Przeprowadź analizy i raporty na podstawie rejestrów VAT.

Moduł umożliwia prowadzenie księgowości zarówno w walucie podstawowej – PLN, jak i w walutach obcych. Praca jest tu oparta o wielopoziomowy, drzewiasty plan kont oraz plany alternatywne (pozabilansowych i zarządczych).

Moduł umożliwia pełną obsługę dokumentów księgowych.

W module kompleksowo obsłużysz VAT - deklaracje, odliczenia, dokumenty SAD, JPK_VAT, kontrola czynnego podatnika (MF, VIES), MPP, korekty.

Moduł umożliwia tworzenie raportów i analiz na podstawie rejestrów VAT – krajowych i zagranicznych, okresowych zestawień dla kont i analityki oraz na podstawie raportów kont i dzienników.