STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

Verto Moduł Raporty i Analizy

  • Home
  • Verto Moduł Raporty i Analizy
streamsoft Verto

Moduł Raporty i Analizy

Wybór Streamsoft Verto to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł Raporty i Analizy to narzędzie umożliwiające generowanie zaawansowanych analiz, kompilacji i raportów, wykorzystująca dane pochodzące z systemu ERP Streamsoft Verto.

Korzyści modułu Raporty i Analizy

  • Intuicyjne narzędzia
  • Obsługa wydajnych źródeł danych
  • Tworzenie i wykonanie indywidualnych zestawień
  • Tworzenie i wykonanie indywidualnych analiz
  • Tworzenie i wykonanie indywidualnych etykiet
  • Tworzenie i wykonanie indywidualnych formularzy dokumentów

Wbudowane procedury systemu

System jest wyposażony w określone metody zbierające dane, które pozwalają jak najszybciej uzyskać analizy stanowiące podstawę dla raportów czy formularzy.

Możesz tworzyć raporty za pomocą dowolnego narzędzia kompatybilnego z Jasper Reports. Ten standard jest w pełni zintegrowany ze Streamsoft Verto, co sprawia, że utworzone zestawienia stają się funkcjonalną częścią systemu.

Korzystasz ze standardów przemysłowych w zakresie tworzenia raportów i analiz, jednocześnie robiąc to w sposób wygodny i ergonomiczny.

Możesz również analizować dane na podstawie procedur wbudowanych w system Streamsoft Verto - jest to najszybsza metoda dostępna w relacyjnych bazach danych. Wyniki możesz oczywiście przejrzeć i opublikować. Mogą one również stanowić podstawę dla raportów i formularzy.

Twórz indywidualne szablony

Przy pomocy szczegółowych i obszernych danych uporządkowanych w bazach danych możesz wykazać najróżniejsze zestawienia, które pozwolą na zoptymalizowanie działań przedsiębiorstwa.

Podczas projektowania, masz możliwość natychmiastowej oceny wyglądu zestawienia, a z utworzonych raz szablonów możesz skorzystać ponownie, zapisując je.

Moduł oferuje rozbudowane możliwości, takie jak szybkie wizualne wydobycie wartości ze wszystkich danych, obiekty graficzne, pola typu memo, wartości sumujące i wyliczające poszczególne grupy danych.

Moduł umożliwia definiowanie i wykonanie indywidualnych zestawień, analiz, formularzy dokumentów i etykiet.

Głównym dostawcą danych dla modułu jest relacyjna baza danych z interfejsem SQL. Dzięki jej elastyczności i wydajności, a także możliwości łączenia raportów w strukturę hierarchiczną, analiza danych jest praktycznie bez ograniczeń.

W kontekście tworzenia raportów i analiz, masz nieograniczony dostęp do wszystkich modułów i produktów Streamsoft Verto.