STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

Verto Moduł Środki Trwałe

  • Home
  • Verto Moduł Środki Trwałe
streamsoft Verto

Moduł Środki Trwałe

Wybór Streamsoft Verto to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł Środki Trwałe to narzędzie, które umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych środków trwałych.

Korzyści modułu Środki Trwałe

  • Ewidencja środków trwałych
  • Inwentaryzacja
  • Obsługa dokumentów

Inwentaryzacja

Zmodernizuj proces inwentaryzacji, przez co przygotowywanie dokumentacji zestawień będzie przyjemne.

Porównywanie składników majątku spisanych na kolektorze z arkuszami spisowymi generowanymi przez system pozwala na otrzymanie zestawienia nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych.

Inwentaryzacja z poziomu mobilnych kolektorów danych jest umożliwona dzięki obsłudze odczytu kodów kreskowych z etykiet oznakowanych aktywów trwałych. Zwiększa to sprawność przeprowadzenia spisu, czy to dla danego obszaru, jednostki organizacyjnej czy osób odpowiedzialnych.

Obsługa aktywów trwałych

Moduł Środki Trwałe umożliwia określanie sposobu amortyzacji – podatkowej i bilansowej oraz takie parametry, jak źródło pozyskania, tytuł własności czy miejsce użytkowania.

Proces tworzenia rejestracji jest przyspieszony i ułatwiony, m.in. dzięki dostępowi do edytowalnego, rozbudowanego słownika klasyfikacji aktywów trwałych.

Moduł umożliwia rejestrację nie tylko aktywów trwałych, w tym tych o niskiej wartości, ale także wartości niematerialnych i prawnych.

Pozwala określić sposób ich amortyzacji - podatkowej i bilansowej, a także takie parametry jak źródło pozyskania, tytuł własności czy miejsce użytkowania.

Obsługa dokumentacji

Moduł Środki Trwałe daje szeroką gamę dokumentów niezbędnych do pracy z aktywami trwałymi przedsiębiorstwa.

Moduł obsługuje praktycznie wszystkie dokumenty niezbędne do pracy z aktywami trwałymi firmy: amortyzacja, przyjęcie, zmiana miejsca użytkowania, zmiana danych, ulepszenie, częściowa likwidacja/likwidacja, bilans otwarcia.

Dodatkowo do Twojej dyspozycji pozostają dostępne historyczne zestawienia dokumentów dotyczących danego aktywu trwałego.

Bez problemu wydrukujesz z systemu tabelę i plan amortyzacji, co zdecydowanie ułatwi pracę.