STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

Verto Moduł Workflow

  • Home
  • Verto Moduł Workflow
streamsoft Verto

Moduł Workflow

Wybór Streamsoft Verto to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł Workflow to narzędzie, które profesjonalnie wspomaga projektowanie i koordynację przepływu pracy w przedsiębiorstwie.

Korzyści modułu Workflow

  • Projektowanie przepływu pracy
  • Zarządzanie zasobami
  • Definiowanie procesów przepływu pracy
  • Automatyzacja procesów
  • Zarządzanie dokumentami
  • Analizy

Kontroluj stany magazynów
z dowolnego miejsca!

Moduł Workflow umożliwia procesowanie, udostępnianie i wyszukiwanie dokumentów – wraz ze wskazaniem stanów pośrednich i etapów, historią realizacji procesów i obiegu dokumentów oraz tworzeniem harmonogramu obiegu.

Moduł Workflow to także możliwości ciągłego monitorowania procesów oraz wielowymiarowej ich analizy. Uzyskiwane dane stanowią cenne źródło informacji.

Zmodernizuj przepływ pracy

Skuteczne wsparcie pracy grupowej, dzięki możliwości oceny kosztu i czasu potrzebnego na wykonanie zadań, ustaleniu kolejności realizacji, a także uruchomieniu danego procesu automatycznie na skutek określonych zdarzeń

W module zdefiniujesz procesy przepływu pracy, określając jakie zadanie będą wykonane w ramach każdego z nich oraz podzielisz ich realizację na etapy i prześledzisz realizację.

Moduł umożliwia uruchomienie danego procesu z automatu – na skutek określonych zdarzeń.

W tym zakresie system pomaga m.in. w przeszukiwaniu zdarzeń pod kątem zautomatyzowanej organizacji harmonogramu pracy dla poszczególnych osób oraz pilnowaniu, by poszczególne zespoły były równoważnie obciążane zadaniami oraz wywiązywały się z terminów.