STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

Verto Moduł Zaopatrzenie

  • Home
  • Verto Moduł Zaopatrzenie
streamsoft Verto

Moduł Zaopatrzenie

Wybór Streamsoft Verto to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł Zaopatrzenie to narzędzie, które oferuje pełen wachlarz możliwości w zakresie zarządzania obszarem zaopatrzenia.

Korzyści modułu Zaopatrzenie

  • Optymalizacja procesu dostaw
  • Usprawnij dobór dostawców
  • Efektywna gospodarka zapasami
  • Unowocześnienie kontraktów z dostawcami

Uprość zarządzanie towarem

Informacje o wszystkich towarach w magazynach pozwolą na efektywniejsze zarządzanie zapasami. Planowanie przewozów nigdy nie było prostrze!

Moduł umożliwia dostęp do całości ewidencji zaopatrzenia, zyskując tym samym zawsze aktualną i dostępną „na kliknięcie” informację o wszelkich zasobach zgromadzonych w magazynach Twojej firmy.

Moduł pomaga w racjonalnym rozplanowaniu towaru pomiędzy lokalizacjami firmy.

Moduł umożliwia intuicyjne i zawsze na czas uzupełnianie zapasów.

Zmodernizuj zarządzanie zamówieniami

Zmieniaj oferty na zamówienia, kontroluj postępy realizacji i udogodnij analizę bilansu potrzeb zakupowych.

Moduł oferuje szereg możliwości procesowania zapytań ofertowych, rejestracji ofert, a następnie automatycznego ich przekształcenia w zamówienia i rejestrację umów do nich.

W module sprawnie zakontraktujesz ilości, które pozwolą Ci otrzymać skonto pod koniec ustalonego z dostawcą okresu oraz zrealizujesz poszczególne zamówienia w ramach umowy.

Moduł umożliwia kontrolę postępu realizacji wysłanych zamówień oraz bieżący monitoring i analizę bilansu potrzeb zakupowych.

Moduł umożliwia precyzyjne planowanie potrzeb materiałowych w oparciu o aktualne parametry.