STARCZEWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE

Verto Moduł Zarządzanie Projektami

  • Home
  • Verto Moduł Zarządzanie Projektami
streamsoft Verto

Moduł Zarządzanie Projektami

Wybór Streamsoft Verto to decyzja o inwestycji w efektywność i rozwój firmy. Dzięki temu systemowi, Twoja firma może stać się bardziej konkurencyjna i skuteczna.

Moduł Zarządzanie Projektami to narzędzie wspomagające prace związane z planowaniem i zarządzaniem projektami. Jest niezbędne dla menadżerów i kierowników projektów.

Korzyści modułu Zarządzanie Projektami

  • Planowanie i Koordynacja Projektów
  • Nadzór nad Pracą i Kosztami
  • Integracje z Programami Projektowymi
  • Rejestracja Zleceń Kooperacyjnych

Monitoruj projekty firmy

Moduł Zarządzanie Projektami automatyzuje przepływ zadań i dokumentów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej. Umożliwia planowanie zapotrzebowania na materiały, zasoby maszynowe i ludzkie, co pomaga w optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Moduł oferuje holistyczne, efektywne, intuicyjne i wszechstronne narzędzia do planowania i koordynacji projektów.

Wykorzystana w module metoda pracy nad projektem pozwala m.in. na określenie podziału zadań, ustalenie hierarchii zadań i zdarzeń oraz planowanie harmonogramu dla nich.

Moduł umożliwia ciągły nadzór nad postępem prac oraz generowanymi kosztami

Moduł umożliwia porównanie planu z wykonaniem na każdym etapie realizacji - zarówno szczegółowo, jak i zbiorczo.

Moduł umożliwia rejestrację zleceń kooperacyjnych realizowanych w projekcie, co zapewnia kontrolę nad ich stanem oraz umożliwia gromadzenie informacji o kosztach usług podwykonawczych.

Moduł umożliwia sprawdzenie dostępności materiałów w magazynie i wygenerowanie zapotrzebowania na zakup brakujących już na etapie tworzenia projektu.